• پوشش ضد حریق عایق حرارتی ضد آتش کافکو فندولایت پرومت پرومات کفکو ضد آتش عایق رنگ آمیزی رنگ ضد حریق promat cafco fendolite wb3 فایرپروف فایرپروفینگ
  • پوشش ضد حریق عایق حرارتی ضد آتش کافکو فندولایت پرومت پرومات کفکو ضد آتش عایق رنگ آمیزی رنگ ضد حریق promat cafco fendolite wb3 فایرپروف فایرپروفینگ
  • title="phase6" />پوشش ضد حریق عایق حرارتی ضد آتش کافکو فندولایت پرومت پرومات کفکو ضد آتش عایق رنگ آمیزی رنگ ضد حریق promat cafco fendolite wb3 فایرپروف فایرپروفینگ
  • title="phase6" />پوشش ضد حریق عایق حرارتی ضد آتش کافکو فندولایت پرومت پرومات کفکو ضد آتش عایق رنگ آمیزی رنگ ضد حریق promat cafco fendolite wb3 فایرپروف فایرپروفینگ
  • پوشش ضد حریق عایق حرارتی ضد آتش کافکو فندولایت پرومت پرومات کفکو ضد آتش عایق رنگ آمیزی رنگ ضد حریق promat cafco fendolite wb3 فایرپروف فایرپروفینگ پوشش محافظ حریق مقاوم حریق

 

Fire Resistive Materials

1-    Spray-applied Fire Resistive Material (SFRM) Mortars

These products are divided in to 3 groups based on their density as listed below.

1-      Low density mortars (Promat-Cafco 300)

2-      Medium density mortars (Promat-Cafco 400)

3-      High density mortars (Promat-Cafco MII & TG)