استفاده از دریچه های ضد دود در کنار پوشش های ضد حریق

استفاده از پوشش های ضد حریق و محافظ های عایق در سازه های در معرض آتش و حریق بسیار لازم و ضروری می باشد. حال باید بدانید که در چنین ساختمان هایی باید حتما از دریچه های ضد دود نیز استفاده شود، به دلیل این که از خروج گازهای سمی حاصل از آتش به دیگر قسمت های ساختمان جلوگیری کند.

عملکرد دریچه های ضد دود به چه صورت است

دریچه های ضد دود به تنهایی نباید استفاده شوند و باید در کنار پوشش های ضد حریق مورد استفاده قرار بگیرند، به منظور بستن کانال هایی است که برای ورود و خروج هوا هستند. این دریچه ها سیگنالی را از سیستم اعلام حریق دریافت می کنند و به سرعت و بدون هیچ تاخیری بسته می شوند که از خارج شدن گاز های اطفا کننده جلوگیری کنند.

نوع خاصی از دریچه های ضد دود هستند به نام Pyrosome که علاوه بر این که دارای خاصیت ضد دود می باشند، از منتقل شدن صدا و شلوغی نیز جلوگیری به عمل می آورند و جز عایق های صوت محسوب می شوند که برای مکان های پر سر و صدا بسیار مناسب می باشند.

استفاده از دریچه های ضد دود در چه مکان هایی لازم و ضروری می باشد

استفاده از این دریچه های ضد دود در مکان های مستعد به بروز آتش و حریق بسیار لازم و ضروری می باشد. همچنین برای مکان هایی که سر و صدا و شلوغی وجود دارد و نباید صدا مزاحم سایر افراد در قسمت های دیگر ساختمان شود، باید از این دریچه ها استفاده شود.

برخی از مهم ترین سازه ها که باید حتما از دریچه ضد دود و پوشش های ضد حریق استفاده کنند عبارتند از سینما، سالن ها و مجموعه هایی که مشغول به نوازندگی هستند، مدرسه ها و بیمارستان ها. در چنین مکان هایی استفاده از این دریچه به شدت توصیه می شود.

 

 

 

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001