پروژه ها

اکو مال البرز (هایپر استار البرز)

بیمارستان بقیه الله کاشان

ساختمان اداری بلوار ستاری جردن

ساختمان تجاری رویال فتح

ساختمان تجاری شوش

ساختمان پردیس پژوهش-دانشگاه تربیت مدرس

سوله های انبار پتروشیمی ها

طرح توسعه سکوهای گازی فازهای 13 - 14 - 22 - 23 - 24 پارس جنوبی (رنگ ضد حریق)

طرح توسعه فاز 1 پارس جنوبی (پوشش ضد حریق)

طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی (رنگ آمیزی)

طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی (عایق کاری)

طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی (پوشش ضد حریق)

طرح خردایش مجدد کنستانتره سیرجان (نسوزکاری)

پالایشگاه گاز بید بلند 2 (رنگ ضد حریق)

پالایشگاه گاز بید بلند 2 (پوشش ضد حریق)

پالایشگاه گاز پارسیان سپهر عسلویه (پوشش ضد حریق)

پالایشگاه گاز پارسیان سپهر مهر (پوشش ضد حریق)

پتروشیمی آبادان (پوشش ضد حریق)

پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) (رنگ و پوشش ضد حریق)

پتروشیمی خراسان (پوشش ضد حریق)

پتروشیمی پترو کیمیا ابن سینا (نسوزکاری)

صفحه 1 از 2

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001