بیمارستان بقیه الله کاشان

شرکت آتش پاد سازه ایرانیان قرارداد پوشش ضد حریق بیمارستان بقیه الله کاشان را در سال 1400 با شرکت ساختمانی 142 به امضا رساند .

 

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001