طرح توسعه فاز 1 پارس جنوبی (پوشش ضد حریق)

طرح توسعه فاز 1 پارس جنوبی

شرکت آتش پاد سازه ایرانیان در اوایل سال 1394 موفق به انجام پروژه تعمیرات پوشش ضد حریق فاز 1 پارس جنوبی که در گذشت زمانبدلیل فرسایش آسیب دیده بود، گردید.

 

فاز 1 پارس جنوبی و ضد حریق آتش پاد سازه ایرانیان

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001