طرح خردایش مجدد کنستانتره سیرجان (نسوزکاری)

خردایش مجدد کنستانتره سیرجان

شرکت ضد حریق آتش پاد سازه ایرانیان با تکیه بر تجربه و تخصصی که در زمینه نسوزکاری (Refractory) ، موفق به انجام نسوزکاری طرح خردایش مجدد کنستانتره سیرجان تحت نظارت و کارفرمایی شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا در شهر سیرجان، مشغول شود .

نسوزکاری ضد حریق آتش پاد سازه ایرانیاننسوزکاری در آتش پاد آتش پاد سازه ایرانیان و نسوزکاریضد حریق  آتش پاد سازه ایرانیان و انجام نسوزکاری

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001