ساختمان اداری بلوار ستاری جردن

شرکت آتش پاد سازه ایرانیان طراحی ، تامین و اجرای پوشش ضد حریق ساختمان اداری بلوار ستاری واقع در محله جردن را به اتمام رساند.

 

 

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001