سوله های انبار پتروشیمی ها

شرکت آتش پاد سازه ایرانیان در سال 1398 موفق به اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی سوله های انبار پتروشیمی ها به تعداد 6 سوله در شهر تهران شد.

 

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001