پتروشیمی پترو کیمیا ابن سینا (نسوزکاری)

پوشش ضد حریق - پترو کیمیا ابن سینا پوشش ضد حریق - پترو کیمیا ابن سینا

پتروشیمی پترو کیمیا ابن سینا

شرکت آتش پاد سازه ایرانیان با تکیه بر تجربه و تخصص خود در زمینه  نسوزکاری ، موفق به انجام نسوزکاری زباله سوز پروژه پتروشیمی پترو کیمیا ابن سینا در منطقه ویژه و اقتصادی بندر ماهشهر شده است.

 

رفرکتوری کوره پترو کیمیا ابن سینا در ضد حریق آتش پاد سازه ایرانیان

نسوزکاری کوره - ضد حریق آتش پاد سازه ایرانیان

نسوزکاری زباله سوز در شرکت ضد حریق آتش پاد سازه ایرانیان

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001