ساختمان پردیس پژوهش-دانشگاه تربیت مدرس

در تاریخ 1395/12/01 قرارداد طراحی ، تامین و اجرای پوشش ضد حریق مابین شرکت آتش پاد سازه ایرانیان و دانشگاه تربیت مدرس به امضاء رسید .

 

پوشش ضد حریق پردیس پژوهش

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001