پتروشیمی آبادان (پوشش ضد حریق)

شرکت آتش پاد سازه ایرانیان واحد 600 پتروشیمی آبادان را که در سال 1397 دچار آتش سوزی و آسیب شده بود را در سال 1399 با متریال کفکو فندولایت ام 2 در برابر حریق مقاوم (ضد حریق) نمود.

 

 

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001