پتروشیمی پلی نار در تبریز

پتروشیمی پلی نار در تبریز

شرکت ضد حریق  آتش پاد سازه ایرانیان موفق به اخذ پروژه تامین و اجرای پوشش های ضد حریق پتروشیمی پلی نار تبریز در تاریخ 1395/09/01 گردید .

پوشش ضد حریق پتروشیمی پلی نار تبریز - آتش پاد سازه ایرانیان

پوشش های ضد حریق در پتروشیمی پلی نار تبریز

                  محصولات ضد حریق            SSPC (مقاوم حریق)    سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)   OSHA (عایق ضد آتش)   مقاوم حریق   شرکت ملی نفت ایران (رنگ ، عایق ، نسوزکاری ، پوشش ضد حریق اسکلت فلزی)FM Approved (فایرپروف)    ISO9001