حادثۀ آتش سوزی پالایشگاه والرو تگزاس در سال 2007 میلادی - Valero

آتش سوزی پالایشگاه والرو تگزاس - ضد حریق آتش پاد سازه ایرانیان

در قسمت پائین از تصویر بالا آشکارامشخص است که المان هایی که پوشش های ضد حریق برروی آن ها اعمال گردیده است در برابر حریق مقاومتکرده اند اما قسمت هایی که فاقد پوشش های ضد حریق بوده اند در برابر حرارت و تششع ناشی از حریق مقاومت خود را از دست داده و به طور کاملا از بین رفته اند .